Graditeljske reference

Već dugi niz godina nalazimo se na listi podobnih izvođača radova za Grad Zagreb-Gradsko poglavarstvo te ostale za koje smo izveli i još izvodimo dosta radova. Naše reference su:

Vodoopskrba i odvodnja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica VODOOPSKRBA I ODVODNJA - Zagreb

 • Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec, Radnička
 • Dogradnja cjevovoda za vodu ulici Lukačini
 • Dogradnja cjevovoda za vodu u Dumovcu, Kalnička odovjak
 • Dogradnja cjevovoda za vodu u Kučilovini
 • Dogradnja cjevovoda za vodu u Starom Brestju
 • Dogradnja cjevovoda za vodu u S.Kraljevcu, ul. I. Politea - odvojak

GRAD ZAGREB - Zagreb

 • Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Jalšinoj ulici, GČ Podsused-Vrapče
 • Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kraljevečki odvojak
 • Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Veliki vrh
 • Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Miroševečkoj cesti
 • Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Sjeverna, južni odvojak
 • Dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Svetoj Klari, Lukoranska ulica

 

Plin

GRADSKA PLINARA ZAGREB

 • Izvođenje kućnih priključaka i produljenje plinovoda - kao ugovorni podizvoditelji Za GPZ Zagreb
 • Strojarski i građevinski radovi STP SESVETE SJEVER - XXIV etapa
  Radovi završeni u 12. mjesecu 2007.
 • Strojarski i građevinski radovi NTP BUKOVAC - V etapa
 • Strojarski i građevinski radovi na izvođenju ST plinovoda
 • ŽUPANIĆI - BOROVCI u Zagrebu
 • Strojarski i građevinski radovi STP SESVETE SJEVER XXVI etapa
 • Izgradnja ST plinovoda Farma Sesvetski Kraljevec-I.etapa
 • Izgradnja ST plinovoda SLATINSKA - prespoj postojećih potrošaća
 • Izgradnja ST plinovoda LIPA
 • Izgradnja ST plinovoda BREG i KLANJEC
 • Izgradnja NT i ST plinovoda na lokaciji SESVETE CENTAR II/1
 • Izmještanje dijela ST plinovoda na lokaciji križanje V. Ročića i Miroševečke
 • Izgradnja ST plinovoda Bjelovarska kod k.br.60
 • Izgradnja ST plinovoda Kralji-Klara
 • Izvođenje NT plinovoda Cankareva ulica-dio
 • Zamjena NT plinovoda i kućnih priključaka - SESVETE CENTAR III/2
 • Izgradnja NT plinovoda Mikulići-odv.kod k.br.142a
 • Rekonstrukcija ST plinovoda na lokacija Voćarska 106
 • Radovi na izgradnji ST plinovoda u Radničkoj ulici, odvojak iza k.br.82, Sesvetski Kraljevec
 • Radovi na zamjeni NT plinovoda i kućnih priključaka na lokaciji SESVETE 4/1 etapa
 • Radovi na izgradnji ST plinovoda na lokaciji Markuševac - IX etapa
 • Radovi na zamjeni NT zajedničkog priključka na lokaciji FRANKOPANSKA 9
 • Radovi na izgradnji ST plinovoda na lokaciji VINOGRADSKA-dio, Kašina
 • Radovi na zamjeni NT plinovoda i kućnih priključaka na lokaciji BUČAROVA
 • Radovi na izgradnji ST plinovoda na lokaciji MARKUŠEVAC - X ETAPA
 • Radovi na izgradnji ST plinovoda na lokaciji ŠUŠKOVIĆI

 

Kanalizacija

GRAD ZAGREB

 • Izgradnja kanalizacije u dijelu naselja Dobrodol brijeg
 • Izgradnja kanalizacije u ulici Ota Habeka u Prekvršju
 • Izgradnja kanalizacije u Brezovici
 • Dogradnja kanalske mreže u ulici Trupeljaki -Dolinski kanal
 • Dogradnja kanalske mreže u ulici Sjeverna - južni odvojak
 • Dogradnja kanalske mreže u Svetoj Klari

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica VODOOPSKRBA I ODVODNJA - Zagreb

 • Izvođenje radova dogradnje kanalske mreže Majpruzi
 • Izgradnja javnog kanala u ulici Poljačak
 • Dogradnja cjevovoda za kanalizaciju u ulici Marije Snježne

PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA

 • Izgradnja javne prometne površine s oborinskom odvodnjom u Poduzetničkoj zoni Pisarovina

DUKOM d.o.o. - Dugo Selo

 • Izgradnja kanalizacije u naselju Kozinšćak I i II

KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. - Dugo Selo

 • Radovi na oborinskoj odvodnji U Štakorovcu i Stančiću
 • Izgradnja odvodnje otpadnih voda Općine Brckovljani

KOMUNALIJE - Čazma

 • Izgradnja spojne kanalizacije na odvodnju otpadnih i oborinskih voda od javne ulične kanalizacijske mreže u ul.M. Novačića na kolektor "A" u Čazmi

GRAD VRBOVEC - Vrbovec

 • Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije uz državnu cestu D-41 u Vrbovcu

GRAD DUGO SELO - Dugo Selo

 • Izgradnja kanalizacije mreže na području Grada Dugog Sela
 • Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Martinski vijenac

OPĆINA ZLATAR BISTRICA - Zlatar Bistrica

 • OPĆINA ZLATAR BISTRICA - Zlatar Bistrica
 • Izgradnja nogostupa i kanalizacije Zlatar Bistrica - Lipovac - trasa 6

 

Izgradnja nogostupa i prometnica

GRAD ZAGREB - Zagreb

 • Izvođenje radova izvanrednog održavanja javnih cesta u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava
 • Izgradnja pješačkog hodnika u ulici Bedema ljubavi u Sesv. Kraljevcu
 • Izvođenje radova na uređenju ulice Ivana Lukačića u Sesvetama

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE - Zagreb

 • Sanacija potpornog zida u ulici Bizek II
 • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PODRUČJU GČ PEŠĆENICA-ŽITNJAK (FOLNEGOVIĆEVO)
 • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA U GČ SESVETE NA UREĐENJU I ASFALTIRANJU PJEŠAČKOG HODNIKA U KOBILJAČKOJ 36 I NA UREĐENJU I ASFALTIRANJU PRIGORSKE ULICE OD Đ. KUNTIĆA DO KAPELE (PREKVRŠJE)
 • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA GČ SESVETE ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE PJ. HODNIKA U ULICI CRKVENA VES U MORAVČU, ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE PJ. HODNIKA U ULICI LJILJANA IZA SPORTSKOG OBJEKTA I ZA UREĐENJE I ASFALTIRANJE ULICE O. IVEKOVIĆA OD ZAGREBAČKE NA SJEVER

PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA

 • Izvođenje radova javnih prometnih površina sa oborinskom odvodnjom

PRIGORAC-GRAĐENJE d.o.o. - Sesvete

 • Izvođenje radova na održavanju cesta gradske četvrti Sesvete

KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. -Dugo Selo

 • Izgradnja prometnih površina sa pripadajućom kom. infrastrukturom K-1 Božjakovina
 • Izgradnja nogostupa u naselju Prečec
 • Sanaciji prilaza na parcelama u Štakorovcu i Stančiću
 • Izgradnja nogostupa u naselju Prečec
 • Sanaciji prilaza na parcelama u Štakorovcu i Stančiću

SWIETELSKY d.o.o. - Zagreb

 • Izgradnja nogostupa u Općini Pisarovina

GRAD VRBOVEC - Vrbovec

 • Izgradnja nogostupa u ul.Andrije Hebranga u Vrbovcu
 • Izgradnja nogostupa u ul. Kralja Tomislava u Vrbovcu
 • Izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije uz državnu cestu D-41 u Vrbovcu

OPĆINA ZLATAR BISTRICA - Zlatar Bistrica

 • Izgradnja nogostupa i kanalizacije od Zlatar Bistrice do Lipovca - trasa 6