Izgradnja ili sanacija prilaznih puteva

Nudimo vam uslugu izgradnje ili sanacije prilaznog puta do vaše kuće, vikendice ili nekog drugog objekta. Nakon pripreme terena put možemo asfaltirati, nasipati ili opločiti dekorativnim kockama. Kontaktirajte nas!

Opremljeni smo vlastitom mehanizacijom, te obavljamo radove na svim podlogama. Višak zemljanog ili otpadnog materijala odvozimo na deponij.
više: