Uveden standard ISO 9001:2008

Naše poduzeće posjeduje certifikat ISO sustava za upravljanje kvalitetom, te poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa.

Na zadovoljstvo naših klijenata novi sustav omogućiti će i skraćenje ciklusa pojedinih poslova, bolju iskorištenost kapa-citeta, veću elastičnost rada, te eliminiranju troškova koji su posljedice grešaka.


ISO 9001:2008